Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1336
Lượt truy cập: 18041816

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
36/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
35/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kết quả giám sát công tác triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
34/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về bổ sung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
33/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về thành lập Đoàn Giám sát về công tác triển khai thực hiện việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Vạn Ninh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
32/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
31/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
30/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018
29/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 06 tháng cuối năm 2017
28/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước năm 2018
27/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020
26/NQ-HĐND 28/12/2017 Huyện Vạn Ninh
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình 06 tháng cuối năm 2017
27/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kỳ họp thứ 05 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI
26/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2018
23/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”
22/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về việc thực hiện công tác quản lý quỹ đất và việc cấp đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang”
21/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về việc giải quyết kiến nghị của của tri gửi đến kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố khó XI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, cân đối ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Nha Trang năm 2018
19/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018
18/NQ-HĐND 21/12/2017 Thành phố Nha Trang
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa