Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3866
Lượt truy cập: 20500699

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
05/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
04/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Miễn nhiệm Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 04/03/2019 Thành phố Nha Trang
Xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XI
23/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
22/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện
21/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
20/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kế hoạch đầu tư công năm 2019
17/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Bổ sung dự toán kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2018 cho các đơn vị, địa phương
16/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019
15/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
14/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018
13/NQ-HĐND 24/12/2018 Huyện Vạn Ninh
Kết quả giám sát tình hình triển khai Chương trình phát triển ngành nông nghiệp, Chương trình phát triển kinh tế biển, Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Vạn Ninh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
ML-HĐNDT2018 17/12/2018 HĐND Tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
20/NQ-HĐND 14/12/2018 Huyện Cam Lâm
Thông qua Chương trình Phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
13/NQ-HĐND 14/12/2018 Huyện Cam Lâm
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
21/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Ninh Hòa”
19/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2019
18/NQ-HĐND 12/12/2018 Thị xã Ninh Hòa
Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Ninh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa