Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3716
Lượt truy cập: 26278918

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
25/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 2)
16/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
14/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
13/NQ-HĐND 22/01/2021 Huyện Diên Khánh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
16/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Ban hành kèm theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp
14/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh
13/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa sân vận động 19/8 Nha Trang và Nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh
11/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng
10/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà hát nghệ thuật truyền thống
09/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao thành tích cao; sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sân điền kinh khu liên hiệp thể thao Vĩnh Hải
08/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Đóng mới tàu kiểm ngư và ca nô tuần tra của Chi cục Thủy sản
07/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền
06/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư các dự án sửa chữa giáo dục năm 2021
05/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
04/NQ-HĐND 15/01/2021 HĐND Tỉnh
Ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm