Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3533
Lượt truy cập: 24515310

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
109/HĐND-VP 10/06/2020 HĐND Tỉnh
Về việc đính chính Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc đặt tên các tuyến đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang.
22/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án
21/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về danh mục dự án phát sinh mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
20/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020
19/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc sửa đổi Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn, phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa
13/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè và đường dọc bờ Nam sông Cái, đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh
12/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh
11/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lỡ Khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh - Kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang
10/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh
09/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè và đường ven đầm Thủy Triều (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin), huyện Cam Lâm
08/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè bờ biển phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa
07/NQ-HĐND 15/05/2020 HĐND Tỉnh
Về chủ trương đầu tư dự án kè biển chống xói lở đoạn từ phía Nam cầu Trần Hưng Đạo đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh
04/NQ-HĐND 12/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 12/03/2020 Huyện Diên Khánh
Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa