Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1072
Lượt truy cập: 17389323

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
28/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
27/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
26/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”
24/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
23/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018
22/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về các nội dung phát sinh giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc đặt tên đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
19/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
18/NQ-HĐND 07/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
17/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
16/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch đầu tư công năm 2018
15/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2017
14/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020
13/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018
12/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
11/NQ-HĐND 06/12/2017 HĐND Tỉnh
Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016
227/HĐND 31/07/2017 HĐND Tỉnh
Đính chính Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14/NQ-HĐND 21/07/2017 Thành phố Nha Trang
Về kỳ họp thứ 04 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XI"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa