Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1380
Lượt truy cập: 22958656

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
33/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Thông qua Đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 huyện Diên Khánh
32/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện Diên Khánh 6 tháng cuối năm 2019
31/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Diên Khánh khóa XI
30/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
29/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
28/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Diên Khánh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
25/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2020
24/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Giải quyết kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/NQ-HĐND 27/12/2019 Huyện Diên Khánh
Bổ sung phân chia tỷ lệ phần trăm (%) nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Diên Khánh
ML-2019-UBDNT 25/12/2019 HĐND Tỉnh MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
ML-2019-HDDNT 25/12/2019 HĐND Tỉnh MỤC LỤC CÔNG BÁO KHÁNH HÒA NĂM 2019 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
22/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch đầu tư công năm 2020
21/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh năm 2020
20/NQ-HĐND 24/12/2019 Huyện Diên Khánh
Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020
19/NQ-HĐND 23/12/2019 Huyện Diên Khánh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
14/NQ-HĐND 11/11/2019 Huyện Diên Khánh
Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính hai xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
39/NQ-HĐND 26/10/2019 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019
38/NQ-HĐND 26/10/2019 HĐND Tỉnh
Sửa đổi Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2018, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa
37/NQ-HĐND 26/10/2019 HĐND Tỉnh
Sửa đổi Mục III của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa - thể thao, sự nghiệp khác và tổ chức Hội năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
36/NQ-HĐND 26/10/2019 HĐND Tỉnh
Cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm