Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2291
Lượt truy cập: 22350740

VĂN BẢN KHÁC - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
20/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Kỳ họp thứ 08 HĐND thành phố Nha Trang khóa XI
19/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040
18/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Các nội dung phát sinh từ tháng 12/2018 (kỳ họp thứ 07) và trước kỳ họp thứ 08 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 07 HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải
15/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật, thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang
14/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2020
13/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ, hỗ trợ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020
12/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quản lý các điểm trông giữ trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Nha Trang"
11/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018
10/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018
09/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Thông qua Danh mục chuẩn bị đầu tư công năm 2020
08/NQ-HĐND 31/07/2019 Thành phố Nha Trang
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
29/NQ-HĐND 10/07/2019 HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
28/NQ-HĐND 10/07/2019 HĐND Tỉnh
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về: "Tình hình chấp hành pháp luật trong việc cấp phép xây dựng và các biện pháp an toàn khi thi công theo quy định của Luật Xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2015 đến ngày 31/7/2019"
27/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
26/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
23/NQ-HĐND 09/07/2019 HĐND Tỉnh
Công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm