Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 515
Lượt truy cập: 21900630

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
17/2019/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
16/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2019/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14/2019/QĐ-UBND 06/08/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND
13/2019/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
12/2019/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh
Quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
11/2019/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa
10/2019/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh
Quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán, thời gian phân bổ, giao dự toán ngân sách hàng năm; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm
09/2019/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa
07/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa
06/2019/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh
Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
05/2019/QĐ-UBND 15/02/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2019/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2019/QĐ-UBND 29/01/2019 UBND Tỉnh
Quy định mức rút dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố
02/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh
Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa
01/2019/QĐ-UBND 24/01/2019 UBND Tỉnh
Quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang
44/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 UBND Tỉnh
Quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
43/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
42/2018/QĐ-UBND 21/12/2018 UBND Tỉnh
Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa