Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1310
Lượt truy cập: 18041776

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT - ỦY BAN NHÂN DÂN
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
05/2018/QĐ-UBND 21/02/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh Trưỏng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư Pháp Khánh Hòa; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
04/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 UBND Tỉnh
Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
02/2018/QĐ-UBND 17/01/2018 UBND Tỉnh
Về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/09/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa
01/2018/QĐ-UBND 09/01/2018 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
28/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018
27/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh
Về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 UBND Tỉnh
Quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
24/2017/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh
Ban hành quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/2017/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Điều chỉnh nội dung tại điểm a khoản 4 Điều 1 của Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa
22/2017/QĐ-UBND 27/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
21/2017/QĐ-UBND 08/11/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
20/2017/QĐ-UBND 07/11/2017 UBND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
18/2017/QĐ-UBND 23/10/2017 UBND Tỉnh
Ban hành giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/2017/QĐ-UBND 06/10/2017 UBND Tỉnh
Phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 UBND Tỉnh
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2017
14/2017/QĐ-UBND 14/09/2017 UBND Tỉnh
Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 UBND Tỉnh
Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa