Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3883
Lượt truy cập: 20501073

Thông tin văn bản địa phương
11/03/2019

Tin ĐP 11-03-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định cụ thể về nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nguyên tắc chung; Tổ chức, nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua; Nội dung và tiêu chí thi đua; Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm; Tổ chức thực hiện.


25/02/2019

Tin ĐP 25-02-2019.jpgNgày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


15/02/2019

Tin ĐP 14-02-2019.jpgNgày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Quyết định này, phạm vi vùng phụ cận đối với từng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quy định:


01/02/2019

Tin TW 01-02-2019.jpgTriển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh; ngày 24/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND Quy định các tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa