Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 508
Lượt truy cập: 24123530

Thông tin văn bản địa phương
26/05/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgNgày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; khoản 11 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể:


19/05/2020

Tin TW 23-08-2019.jpgNgày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài) có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác (sau đây gọi là độc giả); cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quản lý, cho phép khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.


23/04/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgĐể tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; ngày 21/4/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.


09/04/2020

Tin ĐP 09-04-2020.jpgĐể chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020. Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa