Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1938
Lượt truy cập: 19586333

Thông tin văn bản địa phương
12/11/2018

Tin ĐP 12-11-18.jpgTheo Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn được tổ chức lại thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn (BQL DVCI).


09/11/2018

Tin ĐP 09-11-2018.jpgKế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 - 2020 là nội dung của Quyết định số 3253/QĐ-UBND được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 26/10/2018.


06/11/2018

Tin ĐP 06-11-2018.jpgNgày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


02/11/2018

Tin ĐP 02-11-2018.jpgUBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3215/QĐ-UBND về danh mục nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm