Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1310
Lượt truy cập: 25481516

Thông tin văn bản địa phương
02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.


26/08/2020

Tin TW 04-8.PNGNgày 20/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.


18/08/2020

Tin TW 13-04-2020.jpgTriển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2020 về việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, làm suy giảm nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và hoạt động thu chi ngân sách nhà nước. Để chủ động trong công tác điều hành ngân sách trong tình hình bình thường mới; với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi an sinh xã hội theo dự toán, công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch. Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2020.


31/07/2020

Tin TW 10-6.PNGNgày 28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch Khánh Hòa đến năm 2025.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm