Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 116
Lượt truy cập: 26034395

Thông tin văn bản địa phương
07/01/2021

ĐP 07-01.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021.


29/12/2020

Tin ĐP 29-12.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 7-12-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.


23/12/2020

Tin ĐP 23-12.PNGUBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đây sẽ là cơ sở để bảo tồn, lưu giữ, khai thác và phát triển nguồn gen quý, hiếm, đặc hữu và có giá trị kinh tế của Khánh Hòa.  


14/12/2020

Tin ĐP 14-12.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030. Đây là cơ sở để  định hướng xử lý chất thải rắn trong thời gian tới.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm