Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1707
Lượt truy cập: 27518516

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

02/10/2020

Tin ĐP 02-10.jpgNgày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng gồm:

Người đăng ký tham gia dự tuyển vào công chức cấp xã thuộc các chức danh sau: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã); Văn hóa - xã hội; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Về nguyên tắc tuyển dụng, Quy chế xác định: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định; đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình và quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2020 và thay thế Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND tại đây./.

                                                                                                       

   congbaokhanhhoa.gov.vnTin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm