Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3718
Lượt truy cập: 26279095

Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

15/06/2020

Tin TW 20-04-2020.jpgNgày 04/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của Quy định gồm: Các sở, ban, ngành, bao gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (phạm vi không bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc của các cơ quan này); UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (phạm vi bao gồm các phòng ban, đơn vị thuộc, trực thuộc và UBND cấp xã); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Về nguyên tắc thực hiện, Quy định xác định như sau:

Đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, công khai, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng;

Phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương;

Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và phù hợp với đặc thù về yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2020 và thay thế Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1278/QĐ-UBND tại đây./.


                                                                                                       congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm