Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1538
Lượt truy cập: 26567022

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

09/04/2020

Tin ĐP 09-04-2020.jpgĐể chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020. Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

1- Tiếp tục tổ chức phổ biến và thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai cùng các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường; thôn, tổ dân phố). Các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện rà soát các loại hình thiên tai (quy định tại Luật Phòng chống thiên tai) để xác định cụ thể các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn của từng địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán.

2- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9432/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị Quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3- Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và các chủ phương tiện tàu, thuyền những kiến thức cần thiết về tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới và diễn biến thời tiết nguy hiểm xảy ra trên biển.

4- Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, ngành; nâng cao năng lực và trang thiết bị, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy nhằm đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở, chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống xấu xảy ra; đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão và các loại hình thiên tai khác.

5- Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); có kế hoạch phối hp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích,... để chủ động thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra.

6- Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven biển, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

7- Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

8- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn ca các công trình hồ đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

9- Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra và trong mùa mưa, bão để chủ động xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

10- Chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

11- Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

12- Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi xảy ra các tình huống thiên tai.

Ngoài các nhiệm vụ chung như trên, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền để triển khai hiệu quả Chỉ thị này.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 05/CT-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm