Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1532
Lượt truy cập: 26566928

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

01/04/2020

Tin ĐP 01_4_2020.jpgNgày 27/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND các cấp, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hành vi vi phạm trật tự xây dựng quy định tại quy chế này là các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 15 và Điều 30 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Việc xử lý vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng được thực hiện theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguyên tắc chung:

1. Mọi vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm trật tự xây dựng gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung ở khâu phát hiện hoạt động xây dựng từ chính quyền địa phương và các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý khác (Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Ban Quản lý khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; Ban Quản lý Vịnh Nha Trang; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại - Sở Công thương).

2. Đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan liên quan.

3. Đảm bảo sự thống nhất giữa Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng bộ, công khai, khách quan, công bằng, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

4. Đảm bảo tất cả các thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm trật tự xây dựng phải được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các t chức và cá nhân cùng tham gia giám sát. Thông tin phải được tiếp nhận và chuyển đến UBND các cấp, Thanh tra Sở Xây dựng để xử lý theo thẩm quyền.

5. Việc quản lý trật tự xây dựng được thực hiện từ khi công trình được cấp giy phép xây dựng hoặc từ khi công trình khởi công xây dựng đến khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc Phân cấp, phi hp quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm