Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3041
Lượt truy cập: 25338762

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020

05/02/2020

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”.

Năm 2019, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Khánh Hòa có những thuận lợi và khó khăn đan xen ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân trong tỉnh, sự phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp đã ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (giai đoạn 2020-2025).

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thời cơ để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020”.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 02/CT-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm