Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3073
Lượt truy cập: 25338881

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

22/01/2020

Tin ĐP 22-01-2020.jpgNgày 20/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

Theo Quyết định này, Phòng Quản lý công nghiệp và Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường được hợp nhất thành Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường;  Phòng Quản lý thương mại và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu hợp nhất thành Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu.

Cơ cấu tổ chức của Sở Công thương sau khi điều chỉnh:

Các tổ chức tham mưu tng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Phòng Quản lý Công nghiệp và Môi trường; Phòng Quản lý Thương mại - Xuất nhập khẩu; Phòng Quản lý Năng lượng.

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 181/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm