Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2948
Lượt truy cập: 25338391

Giải thể Chi nhánh số 03, tổ chức lại Chi nhánh số 02 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

17/01/2020

Tin ĐP 17-01-2020.jpgNgày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 3 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; và Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Chi nhánh số 02 là đơn vị thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Khánh Hòa, chiu sự quản lý của Trung tâm; có con dấu để giao dịch, sử dụng cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh số 02.

Trụ sở Chi nhánh số 02 đặt tại số 169 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cơ cấu tổ chức có Trưởng Chi nhánh, Trợ giúp viên pháp lý chuyên trách và cán bộ, viên chức khác. Số lượng người làm việc nằm trong tổng chỉ tiêu lượng người làm việc được giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Chi nhánh số 02 thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Khánh Sơn.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 111/QĐ-UBND tại đây và Quyết định số 112/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm