Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 490
Lượt truy cập: 25317682

Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

31/12/2019

Tin ĐP 31-12-2019.jpgNgày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện sáp nhập Phòng Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vào Phòng Khoáng sản và đổi tên thành Phòng Khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Sáp nhập Phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư vào Chi cục Quản lý đất đai; Bỏ các phòng chuyên môn tại các Chi cục và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (làm việc theo chế độ thủ trưởng với chuyên viên).

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi sắp xếp:

1- Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

2- Các đơn vị thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

3- Các cơ quan trực thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ môi trường (không tổ chức phòng); Chi cục Quản lý đất đai (không tổ chức phòng); Chi cục Biển và Hải đảo (không tổ chức phòng).

4- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (không tổ chức phòng); Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 3733/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm