Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2277
Lượt truy cập: 24912050

Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

13/08/2019

Tin ĐP 13-08-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được sắp xếp như sau:

1- Sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học thành Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học.

2- Đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng.

3- Giải thể Phòng Chính trị, tư tưởng

4- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Quản lý chất lượng.

5- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:

- Các Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa;

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Khánh Hòa;

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa;

- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp một số huyện, thị xã, thành phố;

- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Các cơ sở giáo dục khác (nếu có) theo quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 2548/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm