Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2249
Lượt truy cập: 24911973

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao

08/08/2019

Tin ĐP 08-08-2019.jpgNgày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao được điều chỉnh như sau:

1- Giải thể Phòng Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Văn phòng Sở tiếp tục thực hiện.

2- Hợp nhất Phòng Quản lý văn hóa, Phòng Quản lý di sản văn hóa và Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình thành Phòng Quản lý văn hóa và gia đình.

3- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý văn hóa và gia đình;

- Phòng Quản lý thể dục thể thao;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Bảo tàng;

+ Thư viện;

+ Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng;

+ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống;

+ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh;

+ Trung tâm Bảo tồn di tích;

+ Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật thể thao;

+ Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 2547/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm