Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1634
Lượt truy cập: 24839220

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

02/07/2019

Tin ĐP 01-07-2019.jpgNgày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2133/QĐ-UBND điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

1- Điều chỉnh các Phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Giải thể Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Giải thể Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý khoa học.

2- Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Mục 2 Điều 1 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

"Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ."

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 2133/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa