Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2262
Lượt truy cập: 24912015

Điều chỉnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

06/06/2019

Tin ĐP 06-06-2019.jpgNgày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quyết định này sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 4 của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND đối với Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô đối với bến xe loại 2 như sau:

 

Đơn vị tính: Đồng/ghế hoặc giường/xe

Cự ly

Khung giá dịch vụ

Xe ghế ngồi

Xe ghế nằm/   giường nằm

(bằng 120% so với xe ghế ngi)

Xe ghế nằm/giường nằm cao cấp

Dưới 100km

1.000 - 1.250

1.200 - 1.500

2.400 - 3.000

Từ 100km đến dưới 200km

2.000 - 2.500

2.400 - 3.000

4.800 - 6.000

Từ 200km đến dưới 300km

3.000 - 3.600

3.600 - 4.320

7.200 - 8.640

Từ 300km đến dưới 400km

4.000 - 4.600

4.800 - 5.520

9.600 - 11.040

Từ 400km trở lên

5.000 - 5.750

6.000 - 6.900

12.000 - 13.800

Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:




"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm