Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2291
Lượt truy cập: 24912078

Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, TTGDNN trên địa bàn tỉnh

07/05/2019

Tin TW 07-5-2019.jpgNgày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) là tổ chức tư vấn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

Tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến, kết luận của Hội đồng thẩm định, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định việc thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Quyền hạn:

Được đăng ký làm việc trực tiếp với các ngành, các cấp có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng đề ra.

Có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin, các tài liệu, minh chứng có liên quan đến hồ sơ thành lập một cách đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho công tác thẩm định; khi cần thiết có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

Xem xét quyết định các vấn đề về thời gian làm việc, chương trình làm việc kế hoạch công tác của Hội đồng thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Được tạo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 675/QĐ-CTUBND ngày 21/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1267/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm