Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1585
Lượt truy cập: 24839091

Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

24/04/2019

Tin ĐP 12-12-2018.jpgNgày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1088/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu mà Kế hoạch hướng đến:

1- Báo in, báo điện tử

Đến năm 2025: 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; tăng số lượng tạp chí khoa học; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến. Thực hiện sắp xếp theo lộ trình của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

2- Báo nói, báo hình

Đến năm 2025: 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này. Tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương. Đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỉ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025. Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu về công nghệ và dịch vụ. Phát triển truyền hình trả tiền ở khu vực thành phố, thị xã và các khu dân cư tập trung với hình thức cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo quyền được sử dụng dịch vụ với giá cả hợp lý, chất lượng nội dung tốt, các gói cước đa dạng, phù hợp với điều kiện sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

3- Thông tin điện tử

Đến năm 2025: 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng cổng/trang thông tin điện tử và 50% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng mạng xã hội để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương. 100% các trang tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng. 100% các trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin. 100% các trang thông tin điện tử cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025.

4- Xuất bản

Đến năm 2025: Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 3,9 triệu bản, tương đương 3 bản sách/người/năm.

Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030, đạt khoảng 5 triệu bản, tương đương 4 bản sách/người/năm.

5- Thông tin cơ sở

Đến năm 2025: Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, Internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2025. 100% hệ thống truyền thanh ở các xã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1088/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa