Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 581
Lượt truy cập: 24123669

Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

17/04/2019

Tin ĐP 17-04-2019.jpgNgày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và mở rộng ra thị trường xuất khẩu.

Theo Kế hoạch này, kết quả và chỉ số cần đạt:

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) (đạt loại A, B) tăng 10% so với năm 2018.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018.

- Hoàn thành mô hình chuỗi cung cấp thịt gia súc, gia cầm an toàn thực phẩm theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Phấn đấu đến cuối năm 2019, hoàn thành 01 mô hình chuỗi cung cấp nem chua, chả lụa và 01 mô hình chuỗi cung cấp thịt gà an toàn.

- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động lấy mẫu giám sát mô hình chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn theo VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho các tổ chức đã được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm ở địa phương được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1010/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa