Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 189
Lượt truy cập: 24122930

Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

14/02/2019

Tin ĐP 14-02-2019.jpgNgày 30/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung Quyết định này, phạm vi vùng phụ cận đối với từng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được quy định:

1- Trạm bơm:

Trạm bơm phải có hàng rào bảo vệ. Phạm vi vùng phụ cận được tính từ mép ngoài móng hàng rào bảo vệ trở ra là 3m, trường hợp nền hàng rào là đất đắp thì tính từ chân mái ngoài đắp trở ra 3m.

Trường hợp công trình trạm bơm đã xây dựng chưa có hàng rào bảo vệ thì đơn vị trực tiếp quản lý khai thác trạm bơm phải xây dựng hàng rào bảo vệ trong ranh giới được giao đất. Phạm vi vùng phụ cận tính như quy định trên của khoản này.

2- Đập dâng:

Phần thuộc lòng sông, suối: Phạm vi vùng phụ cận tính từ phần xây đúc cuối cùng trở ra, tối thiểu là 30m.

Phần trên cạn của hai vai đập dâng: Phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần xây đúc ngoài cùng trở ra, tối thiểu là 20m.

3- Tràn xả lũ:

Trường hợp Tràn xả lũ nằm trong phạm vi thân đập: Phạm vi vùng phụ cận thuộc vùng phụ cận của đập và hồ chứa được quy định trong Luật Thủy lợi.

Trường hợp Tràn xả lũ nằm trong ngoài phạm vi thân đập: Phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần xây đúc ngoài cùng trở ra mỗi phía tối thiểu là 20m.

4- Đê bao:

Phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái đê bao (hai phía) trở ra, cụ thể:

- Ở những vị trí đê đi qua khu dân cư, khu đô thị và khu du lịch, phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân đê trở ra 5m đối với: đê bao liên huyện, đê bao liên xã và đê bao độc lập.

- Đối với các vị trí khác: Đê bao liên huyện: Phạm vi vùng phụ cận tối thiểu là 7m; Đê bao liên xã: Phạm vi vùng phụ cận tối thiểu là 6m; Đê bao độc lập: Phạm vi vùng phụ cận tối thiểu là 5m.

5- Kênh:

Kênh nổi có lưu lượng lớn hơn 1m3/s đến dưới 2m3/s, phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 1,5m; lưu lượng từ 0,5m3/s đến 1m3/s, phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 1m, lưu lượng nhỏ hơn 0,5m3/s, phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 0,8m.

Kênh chìm: Đối với kênh chìm, phạm vi bảo vệ từ điểm giao mái của kênh trở ra từ 3m đến 5m.

Khi kênh đi dưới đường dây tải điện hoặc đi song song với đường dây tải điện, các hành lang bảo vệ an toàn tuân theo tiêu chuẩn của đường dây tải điện hiện hành.

Những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kênh kết hợp làm đường giao thông, phạm vi vùng phụ cận thực hiện theo quy định về hành lang bảo vệ công trình giao thông nhưng không được nhỏ hơn phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi.

6- Các công trình trên kênh: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm xây đúc ngoài cùng của công trình hoặc điểm gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trở ra là tối thiểu là 3m.

Các phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chưa được quy định tại Quy định này thì áp dụng theo quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2019./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa