Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 512
Lượt truy cập: 25317752

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

28/01/2019

Tin ĐP 28-01-2018.jpgNhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UBND.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời có sự phân công, phối hp rõ ràng, hp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm. Huy động sự tham gia, phối hp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm