Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1264
Lượt truy cập: 25319159

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

21/01/2019

Tin ĐP 21-01-2019.jpgNgày 16/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; đồng thời thay thế Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. Sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hp với kiến trúc hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hp đang thực hiện. Bảo đảm và nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại tỉnh.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các ngành liên quan của tỉnh sẽ phối hp quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm