Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2962
Lượt truy cập: 25338488

Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

03/01/2019

Tin ĐP 03-01-2018.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được quy định:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm các khu vực sau:

1- Tối thiểu 50m2 tại các khu vực đô thị loại I, loại II, loại III, gồm: Các xã, phường thuộc thành phố Nha Trang (trừ các đảo), các xã, phường thuộc thành phố Cam Ranh (trừ các đảo);

2- Tối thiểu 40m2 tại các đô thị loại IV, loại V, gồm: Phường Ninh Hiệp, phường Ninh Đa, phường Ninh Hải, phường Ninh Thủy, phường Ninh Giang, phường Ninh Hà, phường Ninh Diêm, xã Ninh Sim, xã Ninh Thọ, xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa); thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh); thị trấn Diên Khánh, xã Suối Hiệp, xã Diên Phước, xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh); thị trấn Cam Đức, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm); thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn); thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh);

3- Tối thiểu 30m2 tại các khu vực khác;

4- Khi nâng cấp loại đô thị, trong thời gian 06 tháng thì diện tích phòng máy trên địa bàn phải tương ứng với các quy định trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019 và thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm