Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3098
Lượt truy cập: 25339152

Hợp nhất Trung tâm Điện ảnh và Trung tâm Văn hóa thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa

20/12/2018

Tin ĐP 20-12-2018.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3851/QĐ-UBND hợp nhất Trung tâm Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn của các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, thị xã, thành phố./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm