Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 706
Lượt truy cập: 22541346

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

23/11/2018

Tin ĐP 23-11-2018.jpgUBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3581/QĐ-UBND kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa.

Theo Quyết định này, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc thành lập các tổ chức trực thuộc trường; Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa báo cáo, xin chủ trương UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thm định) trước khi quyết định./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm