Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2343
Lượt truy cập: 22350912

Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động thể thao giải trí biển

06/11/2018

Tin ĐP 06-11-2018.jpgNgày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3249/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu phối hợp

1- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động thể thao giải trí biển theo hướng: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao giải trí biển tại địa phương; Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với với tổ chức, cá nhân tổ chức kinh doanh hoạt động thể thao giải trí biển tại địa phương; Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với hoạt động thể thao giải trí biển tại địa phương.

2- Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn và hạn chế các tổ chức, cá nhân kinh doanh, tổ chức hoạt động thể thao giải trí biển tại địa phương gây nguy hại cho môi trường biển, gây ảnh hưởng đến khu bảo tồn biển, gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, du khách,...

3- Góp phần xây dựng hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát triển bền vững, tạo ra sản phẩm du lịch an toàn.

Nội dung phối hợp

1- Phối hợp tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định hiện hành.

2- Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động thể thao giải trí biển.

3- Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của tổ chức, cá nhân hoạt động thể thao giải trí biển.

4- Phối hợp tham gia giải quyết, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thể thao giải trí biển.

5- Phối hợp tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thể thao giải trí biển.

6- Phối hợp tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý hoạt động thể thao giải trí biển.

7- Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm