Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3862
Lượt truy cập: 20500706

Bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch

06/07/2018

du lịch biển.jpgNgày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết đnh số 1872/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch này nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch để phát triển du lịch Khánh Hòa theo hướng xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, thân thiện. Đồng thời quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu để phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Một số mục tiêu của Kế hoạch

Mục tiêu đến năm 2020:

Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú (gọi tắt là cơ sở) phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:

- Trên 90% cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ môi trường; niêm yết quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở và hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường;

- Trên 90% cơ sở thực hiện việc lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải và có biện pháp khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường và xã hội;

- 100% cơ sở có bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tài nguyên du lịch từng bước được điều tra, đánh giá, quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý theo quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

95% cán bộ làm công tác quản lý về du lịch các cấp và 90% cộng đồng dân cư, khách du lịch được tuyên truyền về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu đến năm 2030:

100% cơ sở trước khi hoạt động dịch vụ du lịch được phê duyệt hồ sơ môi trường theo quy định; niêm yết quy định về bảo vệ môi trường và hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường tại cơ sở.

100% cơ sở thực hiện việc lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải và có biện pháp khắc phục tác động tiêu cực do hoạt động của mình gây ra đối với môi trường và xã hội.

100% cơ sở có bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường phù hợp với hoạt động kinh doanh du lịch.

Trên 90% tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh được điều tra, đánh giá, quy hoạch đảm bảo quản lý, bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

100% cán bộ làm công tác quản lý về du lịch các cấp và 95% cộng đồng dân cư, khách du lịch được tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quyết định này có hiệu từ ngày 29/6/2018.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa