Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3878
Lượt truy cập: 20501091

Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025

18/06/2018

Giết mổ gia súc tập trung.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

Mục tiêu tổng quát

Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Từng bước hình thành các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hợp lý và đồng bộ, gắn phát triển chăn nuôi với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật và các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người. Cung cấp sản phẩm động vật qua giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; bảo đảm vệ sinh môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững có hiệu quả.

Tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân tán gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn đến năm 2020:

Đầu tư xây dựng 07 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các xã, thị trấn, cụ thể: xã Phước Đồng - thành phố Nha Trang; xã Suối Hiệp - huyện Diên Khánh; xã Cam Thịnh Đông - thành phố Cam Ranh; thị trấn Cam Đức (hoàn thiện), xã Cam Hải Tây - huyện Cam Lâm; xã Ninh Quang - thị xã Ninh Hòa và xã Vạn Hưng - huyện Vạn Ninh.

Nâng cấp, sửa chữa các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ hiện có (đủ điều kiện nâng cấp, sửa chữa theo yêu cầu của Luật Thú y); kiên quyết di dời và đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo các yêu cầu tối thiểu về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và môi trường.

Hình thành được 01 chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn an toàn, 01 chuỗi sản xuất và cung cấp thịt gà an toàn. Sản lượng thịt từ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cung cấp cho thị trường trong tỉnh chiếm khoảng 55-65% sản lượng thịt các loại.

Giai đoạn 2021-2025:

Xây dựng thêm 11 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các xã, cụ thể: xã Cam Thành Nam - thành phố Cam Ranh; xã Ninh Sim, Ninh An - thị xã Ninh Hòa; xã Suối Tân, Cam An Bắc - huyện Cam Lâm; xã Vạn Hưng, Vạn Phước - huyện Vạn Ninh; xã Sông Cầu, Khánh Bình - huyện Khánh Vĩnh; xã Diên Thọ - huyện Diên Khánh và xã Ba Cụm Bắc - huyện Khánh Sơn cùng với 6 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn.

Các cơ sở giết mổ đã nâng cấp, sửa chữa của từng khu vực cụm xã, phường, thị trấn phải chấm dứt hoạt động khi các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xây dựng hoàn thành theo kế hoạch.

Phấn đấu hệ thống các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025 đảm bảo được 100% lượng thịt tiêu thụ nội tỉnh. Trên 95% sản phẩm giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa