Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3859
Lượt truy cập: 20500683

Phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

30/05/2018

An toan TP.jpgNgày 21/5/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1364/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Quyết định này quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các chợ (không bao gồm chợ đầu mối, đấu giá nông sản) và nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; các ban ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội; các phòng ban thuộc thẩm quyền quản lý tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời phản ảnh về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế) để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa