Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3703
Lượt truy cập: 26279020

Điện tử hóa công tác báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp

22/06/2020

Tin TW 23-6.PNGCác bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện gửi báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp dưới hình thức văn bản điện tử thông qua hệ thống trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ.

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp.

Dự thảo Thông tư này quy định chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Bộ Tài chính về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa...

Nội dung báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp phải đảm bảo cung cấp những thông tin cần thiết, bao gồm cả phần lời văn và số liệu theo đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh và các tổ cá nhân có liên quan theo quy định thực hiện gửi báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp dưới hình thức văn bản điện tử thông qua hệ thống trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/01 của năm sau.

Thời hạn các cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương gửi báo cáo định kỳ về các bộ, cơ quan trung ương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện gửi báo cáo về UBND cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 28/2 của năm sau.

Thời hạn các bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh gửi báo cáo định kỳ về Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15/3 của năm sau.

Thời hạn Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo định kỳ của các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh để gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp trước ngày 15/4 của năm sau.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 (Xem bài viết gốc của Báo điện tử Chính phủ tại đây)

Theo baochinhphu.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm