Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 740
Lượt truy cập: 27197566

Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

05/02/2020

Tin TW 05-02-2020.jpgBộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư quy định 3 tiêu chuẩn chung của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp gồm: 1- Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; 2- Tiêu chuẩn về năng lực; 3- Tiêu chuẩn về hiểu biết.

Ngoài ra, Thông tư quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tư pháp như sau: Giám đốc Sở Tư pháp là người đứng đầu Sở Tư pháp, lãnh đạo công tác của Sở; chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân công của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh Giám đốc Sở Tư pháp: có trình độ cử nhân luật trở lên; đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp sở; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 trở lên của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn. Bên cạnh đó, phải được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Thông tư cũng nêu rõ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp là chức danh lãnh đạo, quản lý, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở Tư pháp phân công. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm công tác là có thời gian công tác pháp luật từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 03 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng thuộc Sở hoặc tương đương trở lên, trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện hoặc tương đương trở lên. Trường hợp thời gian nêu trên không liên tục thì được cộng dồn…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2020.

(Xem bài viết gốc của Báo điện tử Chính phủ tại đây)

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm