Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3502
Lượt truy cập: 22589885

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
ML-HĐNDT2018 17/12/2018 HĐND Tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
06/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND Tỉnh
Về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa
10/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI
ML2-2015-HĐND 25/12/2015 HĐND Tỉnh
Các văn bản khác của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2015
ML1-2015-HĐND 25/12/2015 HĐND Tỉnh
Các văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2015
37/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh

Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016

20/NQ-HĐND 08/07/2015 HĐND Tỉnh

Về kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V

66a/VP 10/09/2012 HĐND Tỉnh

Về việc đính chính văn bản.

1/ML/2011 30/12/2011 HĐND Tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa