Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1075
Lượt truy cập: 17389327

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC - Tổ chức bộ máy - XDCQ
Cơ quan ban hành Năm ban hành    Tháng
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
10/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
07/2017/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
06/NQ-HĐND 07/07/2017 HĐND Tỉnh
Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
05/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 HĐND Tỉnh
Quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa
34/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa
33/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 HĐND Tỉnh
Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25/NQ-HĐND 11/08/2016 HĐND Tỉnh
Về việc tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm đưa trí thức trẻ về công tác tại xã, phường để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Nha Trang.
22/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
14/NQ-HĐND 14/06/2016 HĐND Tỉnh
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa