Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 785
Lượt truy cập: 27888215

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngSố ký hiệu: 2419/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/09/2020
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm