Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4936
Lượt truy cập: 24072960

Thành lập Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa và Quỹ Bảo trợ trẻ em Khánh HòaSố ký hiệu: 975/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/04/2020
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa