Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1520
Lượt truy cập: 21659451

Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBNDSố ký hiệu: 14/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2019
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Số Công Báo:
Năm Công Báo: 0
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm